מילים כתובות

בשתיים דובים של מאיר שלו, רותה אומרת לוורדה כל מיני דברים על כתיבה ועל ההבדל בינה לבין דיבור. למשל היא מספרת לה על "זוגות שמדברים בכתב כי על הנייר לא צריך לראות זה את הפרצוף של זה ולא שומעים את הצעקות".

לא עם כל מה שהיא אומרת שם אני מזדהה בדיוק,  אבל עם זה כן:
"מילים נראות אחרת משהן נשמעות."
ובעיקר עם זה:
"מילים כתובות אולי מחייבות יותר אבל הן גם יותר שקטות" (עמוד 37).

זה מדבר אליי ונראה לי נכון,  אם כי יש לפעמים מילים כתובות לא-שקטות שאני קוראת בכל מיני מקומות ואומרת לעצמי,  ישמרנו אלוהים מאיך שהן היו נשמעות אם היו גם אומרים אותן.